Vandaag wil ik de laatste 2 categorieën van grenzen
tussen “ik” en “niet ik” bespreken, Drempel en Identiteit.

Drempel

Wanneer is het genoeg? Als je niet weet wanneer het
genoeg is betekent dat, dat je een probleem hebt met de categorie “drempel”.
Drempel heeft betrekking op de waarden die je probeert te verwezenlijken of
juist te vermijden. Bewustzijn van deze drempel zal op tijd resulteren in een
verandering van gedrag of state.

Wanneer er een “muur” om deze waarde of drempel heen
staat heb je er geen contact mee en zul je,
je gedrag dus niet veranderen bij het naderen hiervan.

Dit vinden we terug bij het blijven consumeren voorbij
het innerlijke gevoel van verzadiging of bijvoorbeeld wanneer iemand geen
contact meer heeft met zijn eigen definitie van een waarde en zich dus bijvoorbeeld
niet realiseert waar hij gelukkig van wordt of wat voor hem succesvol zijn is.
Denk hierbij ook aan die mensen die maar steeds meer en meer geld willen hebben
en verzamelen.

Wanneer er tussen je innerlijke definitie van een waarde
en de feitelijke beleving daarvan in de buitenwereld een muur staat is het onmogelijk
te weten wanneer die waarde vervuld is en je ander gedrag kunt gaan vertonen.

Identiteit

Wie ben je? Wie ben je werkelijk?

Ben je, je lijf, je gedachten, je naam, je daden, je
rollen, je geloof of overtuigingen, of misschien alles bij elkaar? Ben je de
documenten die moeten aantonen wie je bent?

Wanneer mensen geen verschil meer ervaren tussen hun
identiteit en de rollen die ze hebben of de dingen die ze doen of hebben
verwezenlijkt is er sprake van verlies van grenzen met betrekking tot
identiteit. Het is een verwarren van
hebben en zijn. Je wordt dan je gedrag,
je hobby, je overtuiging, je
nationaliteit, je rol etc.

Je innerlijke persoon versmelt dan met je uiterlijke
handelen of je uiterlijke bezit.

Verlies van deze zaken heeft dan een enorme impact op het
besef van identiteit, terwijl je juist zoveel meer bent dan alles wat je maar
kunt hebben.

En sprekend voorbeeld is dat van een moeder die haar kind
heeft opgevoed en alle zorg heeft gegeven tot het moment dat die het huis uit
gaat en zelfstandig gaat wonen en leven. Wanneer er dan geen besef van identiteit
is los van de rol van moeder kan iemand het daar behoorlijk moeilijk mee hebben
en echt zoekende zijn om weer te ontdekken wie ze nu werkelijk is.

Hier is enkel sprake van grenzen of verlies van grenzen.

Bron:

Anné Linden, “Jezelf en de ander”

ISBN: 978 90 202 0177 2

Terug naar de website